Regulamin portalu

 1. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana przez Użytkownika jest bezpłatna.
 2. Użytkownik może posiadać łącznie 50 aktywnych ogłoszeń
 3. Użytkownik zostanie poinformowany przez pracujkutno o wyczerpaniu Limitu w formie wiadomości dostępnej na Koncie. Publikacja przez Użytkownika w Serwisie kolejnego Ogłoszenia lub Ogłoszenia w Kategorii, w której nie przyznano Limitu jest płatna.
 4. Za ogłoszenia nie odpowiadamy, użytkownik rejestrując się i dodając wpisy deklaruje chęć dzielenia się swoimi danymi typu mail telefon dobrowolnie. Nie odpowiadamy za utratę danych w przypadku ataków hakerskich lub złośliwego oprogramowania.
 5. Użytkownik uprawniony jest do dodawania wpisów właściwych Zgodnych z prawem i obyczajami.
 6. Zabrania się dodawania publikacji pornograficznych terrorystycznych Dyskryminujących  i rasistowskich.
 7. Użytkownik może zostać zablokowany chwilowo lub na zawsze przez Nasz serwis 
 8. Logujący się na nasz serwis nie ma możliwości zmiany ogłoszenia w ogłoszeniach Drobnych jest to możliwe jedynie po przesłaniu maila do naszego serwisu ,oraz prośba o skasowanie wpisu .
 9. Użytkownik dodający ogłoszenia w serwisie pracuj zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych, poprawnych i nie  przekłamanych. 
 10. Wszystkie ogłoszenia dodawane na pracuj Kutno będą weryfikowane przez administratorów ,Jednocześnie informujemy że niektóre wpisy mogą być przez nas kasowane ze względu na niepoprawne dane niekompletne dane lub przekłamane dane. 
 11. Zawsze dodawaj rozważnie swoje wpisy, ślad w sieci zostaje na dłużej.
 12. Grupa pracujkutno przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności
 13. Portal pracuj Kutno zastrzega prawo do edycji i usuwania ogłoszeń z portalu bez podania przyczyny.
 14. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany informacji ze względu na to że źródła informacji nie zawsze są zgodne ze stanem faktycznym.

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach Konta.

Jakie dane przetwarzamy w ramach serwisu?

Na wszystkie aspekty przetwarzania danych godzisz się w chwili dodania ogłoszenia w naszym portalu..